Zaman Ölçü Birimleri Dönüştürücü

  • Burada zaman ölçü birimleri arasında dönüşüm yapabilirsiniz.
  • Çevrilecek miktarı yazıp "Hangi birimden" ve "Hangi birime" listelerinden seçim yaptıktan sonra "Çevir" tuşunu tıklayın.
Çevirilecek Miktar
Hangi birimden Hangi birime

Zaman Nedir?

Zaman bir eylemin veya hareketin başlaması ve bitmesi arasında geçen süredir.

Zaman nasıl ölçülür?

Zamanın ölçülmesi için bir gün temel alınır. Bir gün ise Dünyanın kendi etrafındaki tam bir dönüşüdür. İkinci temel ölçü, Dünyanın Güneşin etrafında yaptığı bir tam dönüş yanı bir yıldır. Zaman ölçü birimleri bu iki temel ölçüye göre oluşturulmuştur.

Zamanı ölçmek için kullanılan temel araç saattir. Ancak saat sadece kolumuzdaki veya duvardaki gibi değil, bir bilgisayarın saati, güneş saati veya atom saati gibi farklı biçim ve yapılarda da olabilir. Kesin ve net bir ölçü olmamakla birlikte bazen zamanı ölçmek her zaman eşit veya birbirine çok yakın sürelerde tamamlandığını bildiğimiz eylem veya hareketleri de kullanabiliriz. Örneğin çalışma günü, ders saati gibi.

Zaman ölçü birimleri nelerdir?

Zaman ölçü birimleri büyükten küçüğe milenyum (bin yıl), yüzyıl, yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika, saniye, milisaniye, mikrosaniye, nano saniye, pikosaniye, femtosaniye ve atto saniyedir. Bunların haricinde özel durumları ölçmek için farklı zaman ölçü birimleri de kullanılabilir.

Zaman ölçü birimleri simgeleri nelerdir?

Yüzyıl yy veya cy,
Yıl y,
Ay a veya mo,
Hafta h veya wk,
Gün g veya d,
Saat s veya h,
Dakika d veya min,
Saniye s veya sn,
Milisaniye ms,
Mikrosaniye µs,
Nanosaniye ns,
Pikosaniye ps,
Femtosaniye fs,
Attosaniye as.

Yavuzselim

Zaman hep değişkendir. En Kısa 1 yoktosaniyedir. (Bunun var olduğunu bilmiyorum) Saniyenin 1/1.000.000.000.000.000 da biridir. 1e-35 sn sembol ise ys en büyük milenyumdur. 1000 yıl 10 yüzyıl

Rabia YILMAZ

Salise yok mu?

Yasemin

Tabbi var ama şaşkın yaşmamış

Yasemin

:SL: salise saniye den küçük

Yavuzselim

Var ama yazmamış
Salise saniyenin 1/60 dır.

ERTUĞRUL

Salise literaturden kaldırıldı 2000 yilindan beri yok

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.